หญ้าเฮมิล

วันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของสายพันธุ์หญ้าอาหารสัตว์เป็นสายพันธุ์หนึ่งที่ทำให้เราต้องรู้จักเพราะเป็นสายพันธุ์หญ้าที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริง กับ สายพันธุ์หญ้าอาหารสัตว์ ที่มีชื่อว่า หญ้าเฮมิล  เป็นหญ้าที่อยู่ในกลุ่มของหญ้ากินนีที่มีอายุหลายปีด้วยกัน โดยลักษณะของหญ้าชนิดนี้จะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ 1.4-1.8 เมตร ใบของหญ้าชนิดนี้ใหญ่กว่าและช่อดอกก็มีความใหญ่กว่าหญ้ากินนี ช่อของดอกยาวประมาณ 20-25 เซนติเมตร ก็มีใบสีเขียวแก่กว่าใบหญ้ากินนี  ติดเมล็ดได้ดีกว่าอีกด้วย แหล่งที่เดิมของหญ้าเฮมิลอยู่ในทวีปแอฟริกาเขตร้อนและเราได้นำมาเข้ามาจากออสเตรเลีย เมื่อในปี 2510 แน่นอนว่าหญ้าเฮมิลเป็นที่โปรดปรานของโคกระบือเป็นอย่างมากเลยทีเดียวกินอย่างเอร็ดอร่อย ใช้ปลูกเป็นหญ้าสวนครัวได้อีกด้วยและยังทำเป็นทุ่งหญ้าสำหรับปล่อยสัตว์ลงมาแทะเล็มแน่นอนว่าหญ้าเฮมิลทนต่อการเหยียบย่ำน้อยกว่าหญ้ากินนี การปลูกใช้เมล็ดในอัตราที่ต้องพอดีๆอย่างเช่นในอัตรา 1.5-2 กิโลกรัมต่อไร่ หรือแยกหน่อปลูกก็ได้ แน่นอนว่าคุณค่าทางอาหารจากตัวอย่างหญ้าที่จังหวัดหนองคายในดินแดนทางภาคอีสานตอนบน ก็คิดได้ร้อยละดังนี้ ความชื้น 8.6 โปรตีน 5.1 ไขมัน 1.7 กาก 30.6 แป้ง 45.7 และแร่ธาตุ 8.1 เลยทีเดียว  วันนี้เราได้รับเรื่องราวของสายพันธุ์หญ้าอาหารสัตว์ ได้รับเรื่องดีเรื่องที่เป็นความรู้ไม่มากก็น้อย บอกเลยว่าเป็นสายพันธุ์ที่ทำให้โคกระบือนั้นโปรดปรานเป็นอย่างมาก สำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ