หญ้าซิกแนลเลื้อย Brachiaria humidicola

หญ้าซิกแนลเลื้อย เป็นหญ้าสามารถขยายพันธุ์ได้เร็วโดยใช้ต่อกิ่งแต่ไม่มีเมล็ด มีผลดีตรงที่เกษตรกรสามารถนำไปให้สัตว์เลี้ยงกินแล้วนำมูลไปทำเป็นปุ๋ยคอกได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องวัชพืช การเจริญเติบโตได้เร็วมีผลผลิตต่อไร่เยอะกว่าหญ้าพันธุ์อื่นเพราะหญ้าซิกเลื้อยจะรวมตัวกันหนาแน่น และยังสูงและมีคุณค่าทางอาหารพลังงานพอๆกันกับหญ้านำเข้าพันธุ์อื่นมีความทนทานต่อสภาพอากาศแล้งหรือน้ำท่วมขังและยังทนต่อการเหยียบย่ำของสัตว์ มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา นำเข้ามาปลูกในประเทศไทย โดยนายมงคล หาญกล้า เมื่อ พ.ศ. 2528 เป็นหญ้าอายุหลายปี ลักษณะลำต้นเลื้อยและสานกันหนาแน่น มีรากตามข้อ ช่อดอกตั้งตรงสูง 60 ซม. ไม่ติดเมล็ดภายใต้สภาพแวดล้อมของประเทศไทย จึงขยายพันธุ์ด้วยหน่อพันธุ์ และท่อนพันธุ์ใช้ระยะปลูก 30 – 50 ซม. สามารถตั้งตัวได้เร็ว และเจริญเติบโตได้ดีในที่มีปริมาณน้ำฝนตลอดปี ประมาณ 1,500 มิลลิเมตร ทนต่อสภาพน้ำท่วมขังได้ดีพอสมควร ทนต่อการเหยียบย่ำและแทะเล็มของสัตว์ นอกจากนี้ยังทนต่อสภาพแห้งแล้ง สามารถปรับตัวได้ดีในดินหลายชนิด แม้กระทั่งดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เช่น ชุดดินบ้านทอน ชุดดินร้อยเอ็ด ฯลฯ เหมาะสำหรับปลูกบริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชัน เพื่อป้องกันการพัดพาหรือชะล้างหน้าดิน เป็นหญ้าที่ตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนได้ดีและสามารถเจริญเติบโตได้ภายใต้สภาพร่มเงาของสวนมะพร้าว โดยให้ผลผลิตน้ำหนักแห้งเพียง 700 กิโลกรัมต่อไร่ หากปลูกในที่โล่งแจ้งจะได้ผลผลิตน้ำหนักแห้ง 2,100 – 3,000 กิโลกรัมต่อไร่ มีโปรตีนประมาณ 8 เปอร์เซ็นต์