หญ้ามอริชัสหรือหญ้าขน (Brachiaria mutica )

วันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวที่ต้องบอกเลยว่า เป็นเรื่องราวของ สายพันธุ์ของหญ้าที่เหมาะสำหรับสัตว์ พูดได้เลยว่าสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่มาจากต่างประเทศที่มีชื่อเสียงที่ต้องบอกเลยว่า เป็นสายพันธุ์ที่มีความเติบโตได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว กับสายพันธุ์ที่มีชื่อว่า หญ้ามอริชัสหรือหญ้าขน  มีถิ่นกำเนิดของสายพันธุ์นี้อยู่ในทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต้ นาย R.J. Jones เป็นผู้นำเข้ามาปลูกในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2472 เป็นหญ้าที่มีอายุหลายปี ลักษณะลำต้นเป็นแบบกึ่งเลื้อย ต้นสูงประมาณ 1 เมตร ลำดับทอดขนานกับพื้นดิน มีรากขึ้นตามข้อ มีระบบรากเป็นรากฝอย และตื้น ไม่ติดเมล็ดขยายพันธุ์ด้วยเหง้า และลำต้น สามารถเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตสูงในที่มีปริมารน้ำฝนตลอดปีมากกว่า 1,000 มิลลิเมตร ทนต่อสภาพพื้นที่ชื้นแฉะหรือมีน้ำท่วมขังใช้ระยะปลูก 50 x 50 ซม. อาจปลูกโดยหว่านท่อนพันธุ์แล้วไถกลบหรือปลูกแบบปักดำข้าว หญ้าขนเป็นหญ้าที่เจริญเติบโตเร็ว เหมาะสำหรับบริเวณพื้นที่ที่เป็นดินเหนียวโดยไม่ใส่ปุ๋ยจะได้ผลผลิต 3,100 กิโลกรัมต่อไร่ และผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเป็น 4,370 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อใส่ปุ๋ยยูเรีย 40 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยคอก 1 ตันต่อไร่ แต่ถ้าปลูกในดินทรายและไม่มีการใส่ปุ๋ยจะได้ผลผลิตเพียง 1,500 กิโลกรัมต่อไร่ และเมื่อใส่ปุ๋ยยูเรีย 140 กิโลกรัมต่อไร่ จะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 3,665 กิโลกรัมต่อไร่ มีปริมาณโปรตีนเฉลี่ยประมาณ 7.2 เปอร์เซ็นต์ เป็นเรื่องราวความรู้ที่นำมาบอกต่อกันนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ