ถั่วไมยรา (Desmanthus virgatus )

มากันต่อกับเรื่องราวดีสุดท้ายกันแล้วนะครับ พูดได้เลยว่าสายพันธุ์นี้ เป็นสายพันธุ์หญ้าอาหารสัตว์ที่อยู่ในรูปของถั่วนะครับ เรามาทำความรู้จักันเลยดีกว่านะครับ กับ ถั่วเดสแมนธัสหรือถั่วเฮดจลูเซอร์น (Hedge lucern) เป็นพืชตระกูลถั่ว เช่นเดียวกับกระถิน กระถินณรงค์ และมะขามเทศ เป็นพืชพื้นเมืองที่ปลูกในเขตร้อน มีรายงานพบพืชชนิดนี้ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2465 ไม่มีชื่อเรียกท้องถิ่น และไม่ปรากฎบันทึกชื่อเรียกท้องถิ่นในประเทศไทย ผศ.จิรายุพิน จันทรประสงค์ เห็นสมควรกำหนดชื่อไทยว่าไมยรา มีการนำถั่วเดสแมนธัสสายพันธุ์ CPI 52401 มาปลูกขยายพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ขอนแก่น ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ปากช่อง ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ชัยนาท และสถานีอาหารสัตว์เชียงยืน เมื่อปี พ.ศ.2530 ปลายปี พ.ศ.2532 Dr.D.S.Loch ได้นำถั่วเดสแมนธัส อีก 6 สายพันธุ์ จากทวีปอเมริกาใต้ และออสเตรเลียเข้ามาอีก จากการศึกษาพบว่าในพื้นที่ดินเหนียว สายพันธุ์ CPI 52401 สามารถเจริญเติบโตได้ดี ให้ผลผลิตส่วนต้นและใบที่ใช้เลี้ยงสัตว์สูงกว่าสายพันธุ์อื่น เป็นพืชตระกูลถั่วที่มีอายุหลายปีลักษณะเป็นพุ่มคล้ายกระถิน แต่มีทรงพุ่มใบและฝักขนาดเล็กกว่า ต้นค่อนข้างจะตั้งตรง สูงประมาณ 2 – 3 เมตร เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนเหนียวที่มีความอุดมสมบูรณืค่อนข้างสูง มี pH (ความเป็นกรดเป็นด่าง) 5 – 6.5 แต่สามารถปรับตัว และเจริญเติบโตได้ในดินเหนียว เป็นพืชเขตร้อนที่มีปริมาณน้ำฝน 1,000 – 1,500 มิลลิเมตรต่อปี สามารถปลูกร่วมกับหญ้าเนเปียร์ และหญ้ากินนีได้ นิยมปลูกด้วยเมล็ด ถั่วไมยราให้ผลผลิตเมล็ดไร่ละประมาณ 140 – 170 กิโลกรัม แต่เมล็ดถั่วไมยรามีระยะพักตัว ก่อนปลูก จึงต้องนำเมล็ดแช่ในกรดกำมะถันเข้มข้นนาน 8 นาที ใช้เมล็ดอัตราประมาณ 0.5 กิโลกรัมต่อไร่ควรใช้ระยะปลูก 10 x 50 หรือ 10 x 75 เซนติเมตร จากรายงานวิจัยของศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ชัยนาทพบว่าควรจะตัดต้นถั่วไมยราสูงจากพื้นดินประมาณ 35 ซม.

หญ้าซิกแนลตั้ง (Brachiaria brizantha )

เรามากันต่อเรื่องราวของสายพันธุ์หญ้าอาหารสัตว์ที่ต้องบอกเลยว่า เราได้เรียนรู้ถึงสองและสามสายพันธุ์กันแล้ว แน่นอนว่าได้รับความรู้อย่างมากมายมหาศาลเลยจริง ถ้าพูดถึงสายพันธุ์อาหารสัตว์ สายพันธุ์พูดได้เลยมาจากต่างประเทศอีกเช่นเคยอย่างแน่นอน เป็นสายพันธ์ที่มีการปรับตัวได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว สามารถเติบโตได้ในช่วงฤดูฝนอย่างแน่นอน สายพันธุ์ที่มีชื่อเรียกว่า หญ้าซิกแนลตั้ง (Brachiaria brizantha ) ต้องบอกเลยว่ามีถิ่นฐานกำเนิดและอาศัยอยู่ในทวีปแอฟริกาได้นำเข้ามาปลูกในประเทศไทย โดย Dr. Hudson เจ้าหน้าที่องค์การอาหารและเกษตร เมื่อ พ.ศ. 2499 เป็นหญ้าอายุหลายปีเลยทีเดียวและมีลักษณะตำต้นตั้งตรงอย่างชัดเจนที่สุด ความพิเศษของสายพันธุ์ชนิดนี้ยังคงไว้ในความ สามารถที่เจริญเติบโตได้ในพื้นที่ปริมาณฝนตกตลอดปี 800 มิลลิเมตรเลยทีเดียวพร้อมยังมีความทนแล้งได้ดีกว่าหญ้ารูซี่ และหญ้ามอริซัสอีกด้วย  นอกจากนี้ยังสามารถปรับตัวและเจริญเติบโตได้ในสภาพร่มเงาของสวนมะพร้าวได้ดีอีกด้วย และให้ผลผลิตน้ำหนักแห้ง 1,500 กิโลกรัมต่อไร่ หญ้าซิกแนลตั้งโดยทั่วไปจะมีโปรตีนประมาณ 8 เปอร์เซ็นต์ โอ้โหต้องบอกเลยว่าเป็นสายพันธุ์อาหารสัตว์ที่มีความแข็งแกร่งเหลือเกิน เชื่อได้เลยว่าสายพันธุ์นี้เหมาะกับประเทศไทยได้ดีเลยทีเดียว สายพันธุ์หญ้าเป็นสายพันธุ์ที่ยอดเยี่ยมสายพันธุ์หนี่งเลยก็ว่าได้ วันนี้เราคงได้รับความไม่มากไม่น้อยอย่างแน่นอนนะครับ และผมยังนำเรื่องราวดีๆเรื่องที่มีสาระมาฝากทุกคนอย่างเต็มที่และแน่นอนที่สุดเลยนะครับ สำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณที่ติดตามกันนะครับ สำหรับไปก่อนแล้วกันนะครับ สวัสดีครับ

หญ้าซิกแนลนอน (Brachiaria decumbens )

เรามาต่อกับเรื่องราวที่เป็นความรู้กันบ้างดีกว่านะครับ เป็นเรื่องราวที่ทำให้ได้เรียนรู้ของสายพันธุ์หญ้าอาหารสัตว์ ที่เราต้องนำมาฝากกันนะครับ แน่นอนว่าสายพันธุ์หญ้าที่ต้องบอกเลยว่า มีเอกลักษณ์และลักษณะที่โดดเด่นเป็นอย่างมากเลยทีเดียว แน่นอนว่าเรื่องราวของเราในวันนี้ ต้องบอกเลยว่าคุณจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่ พร้อมกับเรื่องที่มีสาระอย่างแน่นอนนะครับ เรากำลังพูดถึง สายพันธุ์หญ้า ที่มีชื่อว่า หญ้าซิกแนลนอน สายพันธุ์นี้มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศอูกานดาประเทศในแถบแอฟริกาทวีปที่เต็มไปด้วยทะเลทรายซะส่วนใหญ่ แน่นอนว่ามีบุคคลที่นำเข้ามาปลูกในประเทศไทยโดย Dr.Hudson เมื่อ พ.ศ. 2499 เป็นหญ้าที่มีอายุหลายปี ลักษณะลำต้นแบบกึ่งตั้งกึ่งเลื้อย มีรากที่ข้อของลำต้น ติดเมล็ดน้อยเมล็ดมีความงอกต่ำ และมีอายุพักตัวนานถึง 1 ปี ต้องนำเมล็ดไปแช่ในกรดซัลฟูริกเป็นเวลา 10 – 15 นาที ก่อนที่จะนำไปปลูก โดยทั่วไปมักจะปลูกด้วยหน่อพันธุ์ และท่อนพันธุ์ เจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อนชื้นซึ่งมีฤดูแล้งนานกว่า 4 – 5 เดือน และมีฝนตกเฉลี่ยมากกว่า 1,000 มิลลิเมตร นอกจากนี้ยังทนต่อร่มเงาของไม้ยืนต้น เช่น สวนมะพร้าว หรือสวนยางโดยผลผลิตน้ำหนักแห้งประมาณ 1,700 กิโลกรัมต่อไร่ หญ้าซิกแนลนอนโดยทั่วไปจะมีปริมาณโปรตีนเฉลี่ยประมาณ 8.1 เปอร์เซ็นต์ ต้องบอกเลยว่าเป็นสายพันธุ์หญ้าอาหารสัตว์ที่มีความเจริญเติบโตได้ดีเหมือนกันบนอยู่ในเขตร้อน แน่นอนว่าสายพันธุ์นี้เต็มไปด้วยความแข็งแรงเป็นอย่างมากเลยทีเดียว เชื่อได้เลยว่าวันนี้เราคงจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่เลยทีเดียว สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

หญ้ามอริชัสหรือหญ้าขน (Brachiaria mutica )

วันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวที่ต้องบอกเลยว่า เป็นเรื่องราวของ สายพันธุ์ของหญ้าที่เหมาะสำหรับสัตว์ พูดได้เลยว่าสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่มาจากต่างประเทศที่มีชื่อเสียงที่ต้องบอกเลยว่า เป็นสายพันธุ์ที่มีความเติบโตได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว กับสายพันธุ์ที่มีชื่อว่า หญ้ามอริชัสหรือหญ้าขน  มีถิ่นกำเนิดของสายพันธุ์นี้อยู่ในทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต้ นาย R.J. Jones เป็นผู้นำเข้ามาปลูกในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2472 เป็นหญ้าที่มีอายุหลายปี ลักษณะลำต้นเป็นแบบกึ่งเลื้อย ต้นสูงประมาณ 1 เมตร ลำดับทอดขนานกับพื้นดิน มีรากขึ้นตามข้อ มีระบบรากเป็นรากฝอย และตื้น ไม่ติดเมล็ดขยายพันธุ์ด้วยเหง้า และลำต้น สามารถเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตสูงในที่มีปริมารน้ำฝนตลอดปีมากกว่า 1,000 มิลลิเมตร ทนต่อสภาพพื้นที่ชื้นแฉะหรือมีน้ำท่วมขังใช้ระยะปลูก 50 x 50 ซม. อาจปลูกโดยหว่านท่อนพันธุ์แล้วไถกลบหรือปลูกแบบปักดำข้าว หญ้าขนเป็นหญ้าที่เจริญเติบโตเร็ว เหมาะสำหรับบริเวณพื้นที่ที่เป็นดินเหนียวโดยไม่ใส่ปุ๋ยจะได้ผลผลิต 3,100 กิโลกรัมต่อไร่ และผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเป็น 4,370 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อใส่ปุ๋ยยูเรีย 40 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยคอก 1 ตันต่อไร่ แต่ถ้าปลูกในดินทรายและไม่มีการใส่ปุ๋ยจะได้ผลผลิตเพียง 1,500 กิโลกรัมต่อไร่ และเมื่อใส่ปุ๋ยยูเรีย 140 กิโลกรัมต่อไร่ จะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 3,665 กิโลกรัมต่อไร่ มีปริมาณโปรตีนเฉลี่ยประมาณ 7.2 เปอร์เซ็นต์ เป็นเรื่องราวความรู้ที่นำมาบอกต่อกันนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ