การเก็บรักษาหญ้าอาหารสัตว์

การทำหญ้าหมัก หมายถึง พืชอาหารสัตว์ต่าง ๆ ที่นำมาเก็บถนอมไว้ในสภาพอบ ในภาชนะปิดที่ป้องกัน อากาศจากภายนอกจนเกิดการหมัก ซึ่งจะช่วยทำให้คุณค่า ทางอาหารของพืชเหล่านั้นคงอยู่ สามารถถนอมไว้ใช้ได้ ในช่วงที่ขาดแคลนหญ้าสด พืชอาหารสัตว์ที่นำมาใช้ในการหมัก ได้มาจากพืชอาหารสัตว์ที่มีอยู่มากมายในช่วงฤดูฝน ซึ่งเจริญงอกงามดี และมีปริมาณมากเกินพอสำหรับ เลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ฤดูฝนก็ไม่สามารถเก็บถนอมในการทำ หญ้าแห้งได้ ฉะนั้นการทำหญ้าหมักจึงเป็นตัวช่วยเกษตรกรอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะทำให้สัตว์เลี้ยงมีอาหารในยามขาดแคลน  พืชสดที่ผ่านการหมักเพื่อรักษาธาตุอาหารในพืชไม่ให้เน่าเปื่อย ทำนองเดียวกับผักดองมีรสเปรี้ยวเล็กน้อย ใช้เป็นอาหารโคกระบือในฤดูแล้ง ซึ่งเป็นช่วงที่ขาดแคลนหญ้าสด การรักษาเนื้อเยื่อพืชไม่ให้เน่าเปื่อยเกิดจากกระบวนการซึ่งอาศัยเชื้อ จุลินทรีย์บางชนิด เช่น บัคเตรีในกลุ่มแล็กโตบะซิลัส บัคเตรีกลุ่มนี้จะย่อยแป้งในต้น ใบหรือเมล็ดพืชและเปลี่ยนให้เป็นกรด เรียกว่า กรดแล็กติก กรดที่เกิดขึ้นนี้เป็นสารที่ช่วยรักษาเนื้อพืชไม่ให้เน่า การหมักแบบนี้เกิดขึ้นในที่ที่อับอากาศ โดยใช้หลุมหมักซึ่งเรียกว่า ไซโล การทำหญ้าหมักมีกระบวนการตรงข้ามกับการทำหญ้าแห้ง เพราะการทำหญ้าแห้งอาศัยกระบวนการไล่ความชื้นออกจากพืช แต่การทำหญ้าหมักต้องการรักษาความชื้นไว้ การทำหญ้าหมักต่างจากปุ๋ยหมัก ตรงที่การทำปุ๋ยหมักนั้นเชื้อราจุลินทรีย์จะย่อยสลายเนื้อเยื่อของพืชจนเน่า เปื่อย ปลด-ปล่อยแร่ธาตุให้พืชดูดซึมเป็นปุ๋ยได้ การทำหญ้าหมักมีขั้นตอนเทคนิคการทำหญ้าหมักเพื่อเป็นเสบียงอาหารสัตว์ใถุงพลาสติกหรือจะเปลี่ยนเป็นใส่ภาชนะเช่นถังก็ได้

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำหญ้าหมัก

มีดสำหรับสับหญ้า,ถุงดำหรือถุงพลาสติก หรือเท่าที่มีตามท้องถิ่น เพื่อบรรจุหญ้าสำหรับหมัก,สารเสริมที่ทำให้การหมักดีขึ้น เช่น กากน้ำตาล1.กก, เกลือ 500 กรัม เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพของหญ้าหมัก,กระสอบ, ยางรัดของ

วิธีการหมัก

1.หั่นหรือสับหญ้าสดให้มีขนาด 2-3 ซม.

2.บรรจุหญ้าสดที่หั่นแล้วลงในถุงพลาสติก

3.อัดให้แน่นเพื่อไล่อากาศออกให้หมด ในขณะที่บรรจุหญ้าลงในถุง ให้ใส่กากน้ำตาล เกลือ ลงไปด้วย โดยแบ่งใส่เป็นชั้นๆ เพื่อช่วยให้การหมักดียิ่งขึ้น

4.ใช้ยางรัดปิดปากถุง ที่บรรจุหญ้าให้สนิท เพื่อป้องกันอากาศและน้ำเข้านำไปเก็บไว้ในที่ร่ม ระวังอย่าให้ถุงมีรอยรั่วซึม เพราะจะทำให้เกิดรา และเน่าเสีย

5.หมักไว้ 3-4 สัปดาห์ หญ้าเหล่านั้นจะกลายเป็นหญ้าหมัก นำมาใช้เลี้ยงสัตว์ได้

6.กรณีเริ่มใช้หญ้าหมัก เลี้ยงควรแบ่งให้วันละน้อยและเพิ่มขึ้นเมื่อสัตว์เคยชิน

หญ้าเฮมิล

วันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของสายพันธุ์หญ้าอาหารสัตว์เป็นสายพันธุ์หนึ่งที่ทำให้เราต้องรู้จักเพราะเป็นสายพันธุ์หญ้าที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริง กับ สายพันธุ์หญ้าอาหารสัตว์ ที่มีชื่อว่า หญ้าเฮมิล  เป็นหญ้าที่อยู่ในกลุ่มของหญ้ากินนีที่มีอายุหลายปีด้วยกัน โดยลักษณะของหญ้าชนิดนี้จะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ 1.4-1.8 เมตร ใบของหญ้าชนิดนี้ใหญ่กว่าและช่อดอกก็มีความใหญ่กว่าหญ้ากินนี ช่อของดอกยาวประมาณ 20-25 เซนติเมตร ก็มีใบสีเขียวแก่กว่าใบหญ้ากินนี  ติดเมล็ดได้ดีกว่าอีกด้วย แหล่งที่เดิมของหญ้าเฮมิลอยู่ในทวีปแอฟริกาเขตร้อนและเราได้นำมาเข้ามาจากออสเตรเลีย เมื่อในปี 2510 แน่นอนว่าหญ้าเฮมิลเป็นที่โปรดปรานของโคกระบือเป็นอย่างมากเลยทีเดียวกินอย่างเอร็ดอร่อย ใช้ปลูกเป็นหญ้าสวนครัวได้อีกด้วยและยังทำเป็นทุ่งหญ้าสำหรับปล่อยสัตว์ลงมาแทะเล็มแน่นอนว่าหญ้าเฮมิลทนต่อการเหยียบย่ำน้อยกว่าหญ้ากินนี การปลูกใช้เมล็ดในอัตราที่ต้องพอดีๆอย่างเช่นในอัตรา 1.5-2 กิโลกรัมต่อไร่ หรือแยกหน่อปลูกก็ได้ แน่นอนว่าคุณค่าทางอาหารจากตัวอย่างหญ้าที่จังหวัดหนองคายในดินแดนทางภาคอีสานตอนบน ก็คิดได้ร้อยละดังนี้ ความชื้น 8.6 โปรตีน 5.1 ไขมัน 1.7 กาก 30.6 แป้ง 45.7 และแร่ธาตุ 8.1 เลยทีเดียว  วันนี้เราได้รับเรื่องราวของสายพันธุ์หญ้าอาหารสัตว์ ได้รับเรื่องดีเรื่องที่เป็นความรู้ไม่มากก็น้อย บอกเลยว่าเป็นสายพันธุ์ที่ทำให้โคกระบือนั้นโปรดปรานเป็นอย่างมาก สำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ

ถั่วไมยรา (Desmanthus virgatus )

มากันต่อกับเรื่องราวดีสุดท้ายกันแล้วนะครับ พูดได้เลยว่าสายพันธุ์นี้ เป็นสายพันธุ์หญ้าอาหารสัตว์ที่อยู่ในรูปของถั่วนะครับ เรามาทำความรู้จักันเลยดีกว่านะครับ กับ ถั่วเดสแมนธัสหรือถั่วเฮดจลูเซอร์น (Hedge lucern) เป็นพืชตระกูลถั่ว เช่นเดียวกับกระถิน กระถินณรงค์ และมะขามเทศ เป็นพืชพื้นเมืองที่ปลูกในเขตร้อน มีรายงานพบพืชชนิดนี้ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2465 ไม่มีชื่อเรียกท้องถิ่น และไม่ปรากฎบันทึกชื่อเรียกท้องถิ่นในประเทศไทย ผศ.จิรายุพิน จันทรประสงค์ เห็นสมควรกำหนดชื่อไทยว่าไมยรา มีการนำถั่วเดสแมนธัสสายพันธุ์ CPI 52401 มาปลูกขยายพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ขอนแก่น ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ปากช่อง ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ชัยนาท และสถานีอาหารสัตว์เชียงยืน เมื่อปี พ.ศ.2530 ปลายปี พ.ศ.2532 Dr.D.S.Loch ได้นำถั่วเดสแมนธัส อีก 6 สายพันธุ์ จากทวีปอเมริกาใต้ และออสเตรเลียเข้ามาอีก จากการศึกษาพบว่าในพื้นที่ดินเหนียว สายพันธุ์ CPI 52401 สามารถเจริญเติบโตได้ดี ให้ผลผลิตส่วนต้นและใบที่ใช้เลี้ยงสัตว์สูงกว่าสายพันธุ์อื่น เป็นพืชตระกูลถั่วที่มีอายุหลายปีลักษณะเป็นพุ่มคล้ายกระถิน แต่มีทรงพุ่มใบและฝักขนาดเล็กกว่า ต้นค่อนข้างจะตั้งตรง สูงประมาณ 2 – 3 เมตร เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนเหนียวที่มีความอุดมสมบูรณืค่อนข้างสูง มี pH (ความเป็นกรดเป็นด่าง) 5 – 6.5 แต่สามารถปรับตัว และเจริญเติบโตได้ในดินเหนียว เป็นพืชเขตร้อนที่มีปริมาณน้ำฝน 1,000 – 1,500 มิลลิเมตรต่อปี สามารถปลูกร่วมกับหญ้าเนเปียร์ และหญ้ากินนีได้ นิยมปลูกด้วยเมล็ด ถั่วไมยราให้ผลผลิตเมล็ดไร่ละประมาณ 140 – 170 กิโลกรัม แต่เมล็ดถั่วไมยรามีระยะพักตัว ก่อนปลูก จึงต้องนำเมล็ดแช่ในกรดกำมะถันเข้มข้นนาน 8 นาที ใช้เมล็ดอัตราประมาณ 0.5 กิโลกรัมต่อไร่ควรใช้ระยะปลูก 10 x 50 หรือ 10 x 75 เซนติเมตร จากรายงานวิจัยของศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ชัยนาทพบว่าควรจะตัดต้นถั่วไมยราสูงจากพื้นดินประมาณ 35 ซม.

หญ้าซิกแนลตั้ง (Brachiaria brizantha )

เรามากันต่อเรื่องราวของสายพันธุ์หญ้าอาหารสัตว์ที่ต้องบอกเลยว่า เราได้เรียนรู้ถึงสองและสามสายพันธุ์กันแล้ว แน่นอนว่าได้รับความรู้อย่างมากมายมหาศาลเลยจริง ถ้าพูดถึงสายพันธุ์อาหารสัตว์ สายพันธุ์พูดได้เลยมาจากต่างประเทศอีกเช่นเคยอย่างแน่นอน เป็นสายพันธ์ที่มีการปรับตัวได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว สามารถเติบโตได้ในช่วงฤดูฝนอย่างแน่นอน สายพันธุ์ที่มีชื่อเรียกว่า หญ้าซิกแนลตั้ง (Brachiaria brizantha ) ต้องบอกเลยว่ามีถิ่นฐานกำเนิดและอาศัยอยู่ในทวีปแอฟริกาได้นำเข้ามาปลูกในประเทศไทย โดย Dr. Hudson เจ้าหน้าที่องค์การอาหารและเกษตร เมื่อ พ.ศ. 2499 เป็นหญ้าอายุหลายปีเลยทีเดียวและมีลักษณะตำต้นตั้งตรงอย่างชัดเจนที่สุด ความพิเศษของสายพันธุ์ชนิดนี้ยังคงไว้ในความ สามารถที่เจริญเติบโตได้ในพื้นที่ปริมาณฝนตกตลอดปี 800 มิลลิเมตรเลยทีเดียวพร้อมยังมีความทนแล้งได้ดีกว่าหญ้ารูซี่ และหญ้ามอริซัสอีกด้วย  นอกจากนี้ยังสามารถปรับตัวและเจริญเติบโตได้ในสภาพร่มเงาของสวนมะพร้าวได้ดีอีกด้วย และให้ผลผลิตน้ำหนักแห้ง 1,500 กิโลกรัมต่อไร่ หญ้าซิกแนลตั้งโดยทั่วไปจะมีโปรตีนประมาณ 8 เปอร์เซ็นต์ โอ้โหต้องบอกเลยว่าเป็นสายพันธุ์อาหารสัตว์ที่มีความแข็งแกร่งเหลือเกิน เชื่อได้เลยว่าสายพันธุ์นี้เหมาะกับประเทศไทยได้ดีเลยทีเดียว สายพันธุ์หญ้าเป็นสายพันธุ์ที่ยอดเยี่ยมสายพันธุ์หนี่งเลยก็ว่าได้ วันนี้เราคงได้รับความไม่มากไม่น้อยอย่างแน่นอนนะครับ และผมยังนำเรื่องราวดีๆเรื่องที่มีสาระมาฝากทุกคนอย่างเต็มที่และแน่นอนที่สุดเลยนะครับ สำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณที่ติดตามกันนะครับ สำหรับไปก่อนแล้วกันนะครับ สวัสดีครับ

หญ้าซิกแนลนอน (Brachiaria decumbens )

เรามาต่อกับเรื่องราวที่เป็นความรู้กันบ้างดีกว่านะครับ เป็นเรื่องราวที่ทำให้ได้เรียนรู้ของสายพันธุ์หญ้าอาหารสัตว์ ที่เราต้องนำมาฝากกันนะครับ แน่นอนว่าสายพันธุ์หญ้าที่ต้องบอกเลยว่า มีเอกลักษณ์และลักษณะที่โดดเด่นเป็นอย่างมากเลยทีเดียว แน่นอนว่าเรื่องราวของเราในวันนี้ ต้องบอกเลยว่าคุณจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่ พร้อมกับเรื่องที่มีสาระอย่างแน่นอนนะครับ เรากำลังพูดถึง สายพันธุ์หญ้า ที่มีชื่อว่า หญ้าซิกแนลนอน สายพันธุ์นี้มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศอูกานดาประเทศในแถบแอฟริกาทวีปที่เต็มไปด้วยทะเลทรายซะส่วนใหญ่ แน่นอนว่ามีบุคคลที่นำเข้ามาปลูกในประเทศไทยโดย Dr.Hudson เมื่อ พ.ศ. 2499 เป็นหญ้าที่มีอายุหลายปี ลักษณะลำต้นแบบกึ่งตั้งกึ่งเลื้อย มีรากที่ข้อของลำต้น ติดเมล็ดน้อยเมล็ดมีความงอกต่ำ และมีอายุพักตัวนานถึง 1 ปี ต้องนำเมล็ดไปแช่ในกรดซัลฟูริกเป็นเวลา 10 – 15 นาที ก่อนที่จะนำไปปลูก โดยทั่วไปมักจะปลูกด้วยหน่อพันธุ์ และท่อนพันธุ์ เจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อนชื้นซึ่งมีฤดูแล้งนานกว่า 4 – 5 เดือน และมีฝนตกเฉลี่ยมากกว่า 1,000 มิลลิเมตร นอกจากนี้ยังทนต่อร่มเงาของไม้ยืนต้น เช่น สวนมะพร้าว หรือสวนยางโดยผลผลิตน้ำหนักแห้งประมาณ 1,700 กิโลกรัมต่อไร่ หญ้าซิกแนลนอนโดยทั่วไปจะมีปริมาณโปรตีนเฉลี่ยประมาณ 8.1 เปอร์เซ็นต์ ต้องบอกเลยว่าเป็นสายพันธุ์หญ้าอาหารสัตว์ที่มีความเจริญเติบโตได้ดีเหมือนกันบนอยู่ในเขตร้อน แน่นอนว่าสายพันธุ์นี้เต็มไปด้วยความแข็งแรงเป็นอย่างมากเลยทีเดียว เชื่อได้เลยว่าวันนี้เราคงจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่เลยทีเดียว สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

หญ้ามอริชัสหรือหญ้าขน (Brachiaria mutica )

วันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวที่ต้องบอกเลยว่า เป็นเรื่องราวของ สายพันธุ์ของหญ้าที่เหมาะสำหรับสัตว์ พูดได้เลยว่าสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่มาจากต่างประเทศที่มีชื่อเสียงที่ต้องบอกเลยว่า เป็นสายพันธุ์ที่มีความเติบโตได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว กับสายพันธุ์ที่มีชื่อว่า หญ้ามอริชัสหรือหญ้าขน  มีถิ่นกำเนิดของสายพันธุ์นี้อยู่ในทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต้ นาย R.J. Jones เป็นผู้นำเข้ามาปลูกในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2472 เป็นหญ้าที่มีอายุหลายปี ลักษณะลำต้นเป็นแบบกึ่งเลื้อย ต้นสูงประมาณ 1 เมตร ลำดับทอดขนานกับพื้นดิน มีรากขึ้นตามข้อ มีระบบรากเป็นรากฝอย และตื้น ไม่ติดเมล็ดขยายพันธุ์ด้วยเหง้า และลำต้น สามารถเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตสูงในที่มีปริมารน้ำฝนตลอดปีมากกว่า 1,000 มิลลิเมตร ทนต่อสภาพพื้นที่ชื้นแฉะหรือมีน้ำท่วมขังใช้ระยะปลูก 50 x 50 ซม. อาจปลูกโดยหว่านท่อนพันธุ์แล้วไถกลบหรือปลูกแบบปักดำข้าว หญ้าขนเป็นหญ้าที่เจริญเติบโตเร็ว เหมาะสำหรับบริเวณพื้นที่ที่เป็นดินเหนียวโดยไม่ใส่ปุ๋ยจะได้ผลผลิต 3,100 กิโลกรัมต่อไร่ และผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเป็น 4,370 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อใส่ปุ๋ยยูเรีย 40 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยคอก 1 ตันต่อไร่ แต่ถ้าปลูกในดินทรายและไม่มีการใส่ปุ๋ยจะได้ผลผลิตเพียง 1,500 กิโลกรัมต่อไร่ และเมื่อใส่ปุ๋ยยูเรีย 140 กิโลกรัมต่อไร่ จะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 3,665 กิโลกรัมต่อไร่ มีปริมาณโปรตีนเฉลี่ยประมาณ 7.2 เปอร์เซ็นต์ เป็นเรื่องราวความรู้ที่นำมาบอกต่อกันนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

หญ้าพลิแคทูลั่ม Paspalum plicatulum

หญ้าพลิแคทูลั่มเป็นหญ้าที่ทนต่อสภาพอากาศเลวร้ายแต่จะสามารถเติบโตได้ดีและเร็วมากและตอบสนองต่อความอุดมสมบูรณ์และความชื้นได้ดีมาก นิยมมากและมีผลผลิตมากในพื้นที่มีน้ำชื้นหรือน้ำขังพอประมาณจึงเป็นหญ้าที่เหมาะสำหรับปลูกบริเวณที่มีฝกตกชุกคุณค่าทางอาหารถึงแม่งจะมีน้อยกว่าหญ้านำเข้าสายพันธุ์อื่นแต่สามารถเพิ่มได้โดยการให้ปุ๋ยหรือเพิ่มสารอาหารในดิน หญ้าพลิแคทูลั่มจะเจริญเติบโตแบบเป็นกอ อายุค้างปี มีถิ่นกำเนิดทางเขตร้อนของทวีปอเมริกานำเข้ามาปลูกในประเทศไทยโดยนายรัตน์ อุณยวงศ์ เมื่อ พ.ศ. 2507 สามารถทนทานต่อความแห้งแล้งได้ดี และทนต่อสภาพน้ำขังได้ นอกจากนี้ยังทนต่อสภาพดินเลว แต่ตอบสนองต่อความอุดมสมบูรณ์และความชื้นได้ดี เจริญเติบโตได้ในบริเวณพื้นที่ที่ปริมาณน้ำฝนตลอดปี 760 – 10,000 มิลลิเมตรต่อปี ปลูกร่วมกับถั่วซีราโตร ถั่วเวอราโนสไตโล และถั่วเดสโมเดียมได้ดี เป็นหญ้าที่ตอบสนองต่อปุ๋ยได้ดี กล่าวคือให้ผลผลิต 1,250 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อใส่ปุ๋ยสูตร 12 – 24 – 12 แต่ถ้าไม่ใส่ปุ๋ยจะให้ผลผลิตเพียง 225 กิโลกรัมต่อไร่เท่านั้น หญ้าพลิแคทูลั่มมีโปรตีนประมาณ 5 – 6 เปอร์เซ็นต์ จัดได้ว่าเป็นหญ้าที่มีผลผลิตคุณค่าทางอาหารและความน่ากินสำหรับสัตว์ต่ำกว่าชนิดอื่น ควรจะปลูกหญ้าพลิแคทูลั่มเฉพาะบริเวณพื้นที่ซึ่งไม่เหมาะสมสำหรับปลูกหญ้าชนิดอื่น ๆ อย่างไรก็ตามหญ้าพลิแคทูลั่มติดเมล็ดดี จึงขยายพันธุ์ได้ทั้งเมล็ดและหน่อพันธุ์น้ำหนักแห้งเพียง 700 กิโลกรัมต่อไร่ หากปลูกในที่โล่งแจ้งจะได้ผลผลิตน้ำหนักแห้ง 2,100 – 3,000 กิโลกรัมต่อไร่ มีโปรตีนประมาณ 8 เปอร์เซ็นต์

 

หญ้าซิกแนลเลื้อย Brachiaria humidicola

หญ้าซิกแนลเลื้อย เป็นหญ้าสามารถขยายพันธุ์ได้เร็วโดยใช้ต่อกิ่งแต่ไม่มีเมล็ด มีผลดีตรงที่เกษตรกรสามารถนำไปให้สัตว์เลี้ยงกินแล้วนำมูลไปทำเป็นปุ๋ยคอกได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องวัชพืช การเจริญเติบโตได้เร็วมีผลผลิตต่อไร่เยอะกว่าหญ้าพันธุ์อื่นเพราะหญ้าซิกเลื้อยจะรวมตัวกันหนาแน่น และยังสูงและมีคุณค่าทางอาหารพลังงานพอๆกันกับหญ้านำเข้าพันธุ์อื่นมีความทนทานต่อสภาพอากาศแล้งหรือน้ำท่วมขังและยังทนต่อการเหยียบย่ำของสัตว์ มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา นำเข้ามาปลูกในประเทศไทย โดยนายมงคล หาญกล้า เมื่อ พ.ศ. 2528 เป็นหญ้าอายุหลายปี ลักษณะลำต้นเลื้อยและสานกันหนาแน่น มีรากตามข้อ ช่อดอกตั้งตรงสูง 60 ซม. ไม่ติดเมล็ดภายใต้สภาพแวดล้อมของประเทศไทย จึงขยายพันธุ์ด้วยหน่อพันธุ์ และท่อนพันธุ์ใช้ระยะปลูก 30 – 50 ซม. สามารถตั้งตัวได้เร็ว และเจริญเติบโตได้ดีในที่มีปริมาณน้ำฝนตลอดปี ประมาณ 1,500 มิลลิเมตร ทนต่อสภาพน้ำท่วมขังได้ดีพอสมควร ทนต่อการเหยียบย่ำและแทะเล็มของสัตว์ นอกจากนี้ยังทนต่อสภาพแห้งแล้ง สามารถปรับตัวได้ดีในดินหลายชนิด แม้กระทั่งดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เช่น ชุดดินบ้านทอน ชุดดินร้อยเอ็ด ฯลฯ เหมาะสำหรับปลูกบริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชัน เพื่อป้องกันการพัดพาหรือชะล้างหน้าดิน เป็นหญ้าที่ตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนได้ดีและสามารถเจริญเติบโตได้ภายใต้สภาพร่มเงาของสวนมะพร้าว โดยให้ผลผลิตน้ำหนักแห้งเพียง 700 กิโลกรัมต่อไร่ หากปลูกในที่โล่งแจ้งจะได้ผลผลิตน้ำหนักแห้ง 2,100 – 3,000 กิโลกรัมต่อไร่ มีโปรตีนประมาณ 8 เปอร์เซ็นต์

หญ้ารูซี่ Brachiaria ruziziensis

หญ้ารูซี่มีชื่อเรียกคองโก เคนเนดี้รูซี่ และรูซี่ เป็นหญ้าที่ถูกนำเข้ามาจากประเทศออสเตรเลีย เพื่อมาขยายพันธุ์ โดยนำมาทดลองปลูกครั้งแรกที่ฟาร์มโคนมไทย เดนมาร์กราชบุรีเนื่องจากคุณสมบัติของหญ้าสายพันธุ์นี้ที่มี การเจริญเติบโตที่ดี แตกกอแตกใบได้ดีมีใบอ่อนนุ่มมีคุณค่าทางอาหารมากและสัตว์กินพืชชอบกินเหมาะการขุนโคเนื้อคุณภาพสูงและโคนม มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกาแถบประเทศคองโค นำเข้ามาจากประเทศออสเตรเลีย ปลูกในประเทศครั้งแรกที่มวกเหล็กเมื่อปี 2511 โดยฟาร์มโคนมไทย – เดนมาร์ก (ปัจจุบันคือ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย) สถานีอาหารสัตว์ปากช่องปลูกขยายพันธุ์และทดสอบพันธุ์ ต่อมาศูนย์ส่งเสริมการขยายพันธุ์สัตว์ของ กปร. กลาง นำเข้าจากไอเวอรีโคส หญ้ารูซี่เป็นหญ้าที่มีอายุหลายปี เจริญเติบโตเร็ว แตกกอดี ใบอ่อนนุ่มสัตว์ชอบกิน ลักษณะลำต้นกึ่งตั้งกึ่งเลื้อยมีรากตามข้อ ขยายพันธุ์ได้ด้วยเมล็ดและลำต้น เนื่องจากติดเมล็ดได้ดี มีความงอกสูงนิยมขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด จัดเป็นพืชวันสั้น เจริญเติบโตได้ดีในดินหลายชนิด ทั้งดินอุดมสมบูรณ์ในที่ดอนน้ำไม่ขัง และในดินที่มีธาตุอาหารค่อนข้างต่ำ ชอบอากาศในเขตร้อนที่มีปริมาณน้ำฝนมากกว่า 1,100 มิลิเมตรต่อปี ไม่ทนต่อสภาพน้ำขัง หญ้ารูซี่ตอบสนองต่อปุ๋ยได้ดี กล่าวคือให้ผลผลิต 2584 กิโลกรัมต่อไร่เมื่อใส่ปุ๋ยสูตร 12 – 24 – 12 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ ถ้าปลูกในดินทรายชุดโคราชได้ผลผลิต 3,400 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อใส่ปุ๋ยยูเรีย 140 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี มีปริมาณโปรตีนประมาณ 8.2 เปอร์เซ็นต์

หญ้าเนเปียร์ Pannisetum purpureum

หญ้าเนเปียร์ มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาเขตร้อน นำเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกจากประเทศมาเลเซียเมื่อปี พ.ศ.2472 โดยนายอาร์ พี โจนส์ ต่อมามีการนำหญ้าเนเปียร์สายพันธุ์ใหม่ ๆ เข้ามา และกำลังเป็นที่สนใจของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคคือ หญ้าเนเปียร์มีทรงต้นเป็นกอค่อนข้างตั้งตรงคล้ายอ้อย หญ้าเนเปียร์ยักษ์มีลำต้นสูงใหญ่กว่าหญ้าเนเปียร์ธรรมดา กล่าวคือหญ้าเนเปียร์ยักษ์เมื่อโตเต็มที่จะสูงประมาณ 3.80 เมตร ขณะที่หญ้าเนเปียร์สูงประมาณ 3 เมตร ส่วนหญ้าเนเปียร์แคระมีลักษณะทรงต้นเป็นพุ่มค่อนข้างตั้ง bunch type สูงประมาณ 1.60 เมตรมีสัดส่วนของใบต่อต้น และแตกกอดีกว่าหญ้าสายพันธุ์อื่นและมีเหง้า อยู่ใต้ดิน เป็นหญ้าอายุหลายปีเจริญเติบโตได้ในดินหลายชนิดตั้งแต่ดินร่วนปนทราย ถึงดินเหนียวที่มีการระบายน้ำค่อนข้างดีตอบสนองต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำได้ดี เหมาะสำหรับปลูกบริเวณพื้นที่ที่มีฝนตกเฉลี่ยมากกว่า 1,000 มิลลิลิตรขึ้นไปแต่ก็ทนแล้งได้พอสมควร ไม่ทนน้ำท่วมขังและการเหยียบย่ำของสัตว์ ติดเมล็ดน้อยและมีความงอกต่ำ จึงต้องปลูกขยายพันธุ์ด้วยท่อนพันธุ์ 2 – 3 ท่อนต่อหลุม ระยะระหว่างหลุม 75 x 75 เซนติเมตร ต้นพันธุ์หญ้าเนเปียร์ 1 ไร่ สามารถปลูกขยายพันธุ์ในพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ ใส่ปุ๋ยยูเรียอัตรา 40 กิโลกรัม (18.4 กก.N) ต่อไร่ต่อปี โดยใส่ครึ่งหนึ่งก่อนปลูกหญ้า ส่วนที่เหลือแบ่งใส่ 2 ครั้ง หลังจากตัดหญ้าครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 สำหรับในพื้นที่ดินร่วนปนทรายถึงดินทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ควรใส่ปุ๋ยยูเรียอัตรา 40 – 80 กิโลกรัม ต่อไร่ต่อปี นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมเป็นปุ๋ยรองพื้นก่อนปลูกด้วย ควรตัดหญ้าเลี้ยงสัตว์ครั้งแรกหลังปลูก 60 วัน และตัดครั้งต่อไปทุก ๆ 30 วัน จะได้ผลผลิตน้ำหนักแห้งประมาณ 2 – 4.2 ตันต่อไร่ต่อปี มีโปรตีนประมาณ 8 – 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจัดว่าเป็นหญ้าที่ให้ผลผลิตสูงมีคุณค่าทางอาหารสัตว์อยู่ในเกณฑ์ดี และสามารถปลูกร่วมกับพืชตระกูลถั่วได้หลายชนิด เช่น ถั่วไมยรา ถั่วแกรมสไตโล ถั่วขอนแก่นสไตโล และถั่วเซนโตรหรือถั่วลาย